Avainhenkilövalmennus

Todellinen potentiaali käyttöön

Ydinalueitamme valmennuksessa ovat

 • Syväluotaavat tilanne-, ura- ja kehitystarveanalyysit
 • Henkilöresurssi- ja kompetenssikartoitukset
 • Johdon ja avainhenkilöiden henkilökohtainen täsmävalmennus ja mentorointi
 • Räätälöidyt kehittämisohjelmat
 • Täyden potentiaalin esiin saaminen – vahvuuksien tunnistaminen ja esteiden poistaminen
 • Sisäisen energian ja voiman vapauttaminen ja kohdentaminen
 • Mielekkyyden, motivaation ja jaksamisen lisääminen
 • Uusien haasteiden kohtaaminen rohkeasti ja luovasti
 • Mielen hallinta vaikeissa ja haastavissa tilanteissa
 • Rakentavan ja parhaat tulokset mahdollistavan ajattelutavan omaksuminen
 • Alitajunnan käyttö resurssina

Osaamisen optimointi organisaatiossa: oikeat ihmiset oikeaan aikaan oikeaan tehtävään

Suosittele meitä