Konsultointi Espoossa: liiketoiminnan, johdon ja avainhenkilöstön kehittäminen keskiössä

MacMentor palvelee yrityksiä johdon, avainhenkilöiden ja liiketoiminnan kehittämisessä. Toimipisteemme on Espoossa, mutta tarjoamamme konsultointi on mahdollista ulottaa kaikkialle Suomeen – myös ulkomaille. Palvelumme räätälöidään tarkasti asiakkaan tarpeiden mukaan. Vahvuutenamme on yhdistää liiketoimintaosaaminen ja ihmisosaaminen. Lue palvelualueistamme lisää alla.

Tutustu myös referensseihimme

Johtamisen kehittäminen

Johtaminen on henkilökohtaista. Oma persoona, ihmiskäsitys, maailmankuva, asenne sekä arvomaailma heijastuvat ratkaisevasti omaan johtamistyöskentelyyn ja vaikutukseen yrityksessä ja laajemmassa toimintaympäristössä.


 • Ymmärrämme johtajana kehittymisen henkilökohtaisena kasvu- ja kehitysprosessina – ilman sitä ei tapahdu todellista muutosta tai kehitystä.
 • Käytämme valmennuksissamme holistista, eri tasot synergisesti yhdistävää lähestymistapaa sekä Integral Mind Management ® ja Career Compass ® -metodeja.
 • Autamme yksilö-, tiimi- ja yritysjohtamisen ongelmissa.
 • Kehittämisprojekteissamme yhdistämme johtamisen kolme peruspilaria: strateginen johtaminen, operatiivinen johtaminen ja ihmisten johtaminen.

Liiketoiminnan ja strategian kehittäminen

Tehdään kartta selkeäksi. Liiketoiminnan ja strategian kehittämispalveluitamme ovat muun muassa:


 • strategian arviointi, uudistaminen ja jalkauttaminen
 • organisaation rakenteiden analysointi ja uudistaminen
 • rakennemuutokset ja muutosten hallinta
 • uusien liiketoimintamuotojen kehittäminen
 • laajentuminen ja kansainvälistyminen.

Business Clinic – johtamisen erityiskysymykset

Klinikallemme voit tulla minkä tahansa johtamisongelman kanssa.

 • Perehdymme syvällisesti asiakkaan tilanteeseen.
 • Kartoitamme ja analysoimme ongelman.
 • Perehdymme erityiskysymyksiin.
 • Yhdessä asiakkaan kanssa luotaamme vaihtoehdot ja etsimme parhaat ratkaisut.
 • Seuraamme.
 • Sparraamme.

Avainhenkilövalmennus

Ota todellinen potentiaalisi käyttöön!

Ydinalueitamme valmennuksessa ovat:


 • syväluotaavat tilanne-, ura- ja kehitystarveanalyysit
 • henkilöresurssi- ja kompetenssikartoitukset
 • johdon ja avainhenkilöiden henkilökohtainen täsmävalmennus ja mentorointi
 • räätälöidyt kehittämisohjelmat
 • täyden potentiaalin esiin saaminen – vahvuuksien tunnistaminen ja esteiden poistaminen
 • sisäisen energian ja voiman vapauttaminen ja kohdentaminen
 • mielekkyyden, motivaation ja jaksamisen lisääminen
 • uusien haasteiden kohtaaminen rohkeasti ja luovasti
 • mielen hallinta vaikeissa ja haastavissa tilanteissa
 • rakentavan ja parhaat tulokset mahdollistavan ajattelutavan omaksuminen
 • alitajunnan käyttö resurssina
 • osaamisen optimointi organisaatiossa: oikeat ihmiset oikeaan aikaan oikeaan tehtävään.

Huipputiimin rakentaminen

Menestyvä ja yhteisten päämäärien hyväksi toimiva joukkue voidaan rakentaa, kun strategia ja päämäärät ovat selvät ja yksilöiden ominaislaatu, osaaminen, vahvuudet ja riskitekijät sekä näiden keskinäinen yhteensopivuus tunnetaan.


Palveluitamme ovat esimerkiksi:


 • optimaalisen joukkueen rakentaminen tukemaan yrityksen strategiaa, tavoitteita ja tilannetta
 • uusien kykyjen valinta, tukeminen ja kehittäminen yksilöinä ja joukkueen jäseninä
 • sisäiset uudelleenjärjestelyt ja avainhenkilöiden kehittäminen ja sijoittaminen uusiin tehtäviin ja tiimeihin
 • kehitämme joukkuetta ja yksilöitä osana joukkuetta.

Mielen valmennus – MindManagement

Länsimaisen ihmisen mieli vaeltaa lakkaamatta kohteesta toiseen. Hektisessä työympäristössä jatkuvien keskeytysten ja vaatimusten tulvassa keskittymiskyky on kateissa. Suurin osa ajatuksistamme suuntautuu menneeseen tai tulevaan, ja ne kulkevat samoja ratoja vahvistaen opittuja virheohjelmia. 


Keskittymiskykyä ja mielen vakautta voidaan kehittää tieteeseen perustuvilla menetelmillä.

Itsensä johtaminen, kognitiivinen ergonomia ja mielen metataidot tehostavat työtä. Tunteiden tunnistaminen ja hallinta sekä alitajuisen potentiaalin vapauttaminen, intuitio ja mielen joustavuus ja palautumiskyky ovat yhä tärkeämpiä tämän hetken ja tulevaisuuden taitoja.

Hyvinvointivalmennus ja kognitiivinen lyhytterapia


Askarruttaako elämän muutostilanne? Tarvitsetko selkeyttä tai uutta suuntaa? Elätkö omannäköistäsi elämää? Konsultointi voi sisältää kokonaisvaltaista hyvinvointivalmennusta. Päämääränä on tasapaino, tyytyväisyys, hyvinvointi ja itsensä toteuttaminen.


Teemme ryhmävalmennusta ja yksilövalmennusta. Tulemme asiakasyrityksiin tai kutsumme viihtyisiin tiloihimme Espoon Haukilahteen.


Hyvinvointivalmennuksemme sisältää:


 • elämän tarkastelu ja arviointi kokonaisuutena
 • omien mahdollisuuksien ja voimavarojen löytäminen – perustana henkilökohtainen vahvuusanalyysi
 • itsensä todellinen ymmärtäminen
 • jaksaminen ja ongelmien ratkaisu
 • vaihtoehtojen luotaaminen
 • parhaimman suunnan löytäminen
 • ihmissuhdesolmujen avaaminen.